Ons milieubeleid

De visie van KW parts is om de beste leverancier en groothandel van auto-onderdelen en accessoires in Europa te zijn. Om dit te bewerkstelligen besteden we de hoogste aandacht aan natuur, omgeving en de toekomst van onze planeet.

Milieuzaken zijn belangrijk voor ons. Bewustmaken van het belang hiervan is ons behartiging.   KW Parts streeft ernaar binnen de organisatie iedereen positief te beïnvloeden om het milieu actief te beschermen.
 

Door milieubewust op te treden poogt KW Parts de milieuvoetafdruk te verkleinen.

Bij alle beslissingen in alle afdelingen, zowel in de administratie als magazijnen, dient het milieuaspect in acht genomen te worden.

We dienen onze kennis hiervan te verdiepen  en onze bewustwording van milieuproblematiek te optimaliseren en continu aan te kaarten tijdens het werk.

KW Parts :

  • Volgt alle toepassingen van milieuwetgeving , reglementering en vereisten hieromtrent strikt op.
  • Streeft ernaar waar ook mogelijk moderne technologie toe te passen in gegevensdistributie en communicatie  (email, video conferencing, etc.)
  • Verschaft een goede en veilige werkomgeving,  correcte opleiding  hieromtrent en stelt aangepast veiligheids- en EHBO materiaal ter beschikking.
  • Neemt veranwoording op inzake milieu. We reageren ogenblikkelijk en nemen veantwoording op bij incidenten en omstandigheden die een risico kunnen inhouden voor de gezondheid, veiligheid en het milieu.  We rapporteren incidenten aan de bevoegde instanties en verwittigen alle betrokken partijen.
  • Verzekert zich ervan dat gevaarlijke afval op een veilige en milieuvriendelijke manier behandeld en verwerkt wordt.
  • Streeft ernaar milieubewuste gecertificeerde onderaannemers te kiezen.
  • Streeft ernaar  te conserveren en herwinnen door te recycleren, mede door de aankoop van producten die zijn gebaseerd op gerecycleerde grondstoffen.
  • Is spaarzaam met energie op een verantwoorde manier.
  • Voldoet aan “Green IT”  standards.
  • Evalueert en werkt permanent  aan de verbetering van de milieustandaard.

Van alle werknemers worden verwacht dit beleid te volgen en problemen omtrent  gezondheid, veiligheid en milieuzaken te rapporteren aan hun meerdere.

Managers zijn verantwoordelijk voor hun werkvloer en worden verwacht onmiddelijk te reageren als er zich problemen voordoen.

 

2012-08-30
De DIRECTIE


 


Informatie over SSL-certificaten